دستاوردهای امضاهای دیجیتال

امضاهای دیجیتال موارد زیر را به ارمغان می آورند :

Authenticity امضای دیجیتال این اطمینان را به ما می دهد که شخص امضا کننده الزاما همان شخصی است که ادعا می کند این قابلیت از امضای سند توسط شخص سوم جلوگیری می کند (معادل جعل اسناد چاپی)

Integrity امضای دیجیتال این اطمینان را حاصل می کند که در محتویات اسناد بعد از به امضا رسیدن هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است و خاصیت جلوگیری می کند از هر گونه دستکاری یا تغییر در اسناد مگر توسط شخصی که سند را ایجاد کرده یا امضا کننده (معادل مهر و موم در اسناد چاپی)

Non-repudiation امضای دیجیتال مدرکی است برای اثبات این مهم که امضا کننده از محتویات سندی که به امضا رسانده است مطلع بوده است شخص نمی تواند اضحار بی اطلاعی کند یا آن را انکار کند و این اطمینان را بوجود می آورد که شخص امضا کننده همان شخصی است که این امضای دیجیتال را به سند اضافه کرده است .شخص نمی تواند امضای خودش را منکر شود در حالی که همین امضا در سند های دیگر موجود باشد.

پیش نیازهای امضای دیجیتال

برای محقق شدن قابلیت های بالا یک سند باید شرایط و ضوابط زیر را داشته باشد :

امضای دیجیتال قابل اطمینان است مگر یک Certificate Authority که مورد اطمینان سیستم عامل باشد و از آن اطمینان حاصل کرده باشد (Trust) باید سند را با توجه به نوع کلید آن رمز گذاری کرده باشد.

گواهینامه ای (Certificate) که با امضای دیجیتال در ارتباط است نباید تاریخ اعتبارش به پایان رسیده باشد.

شخص یا سازمن امضا کننده (ایجاد کننده یا امضا کننده) باید از نظر گیرنده قابل اعتماد باشد.

گواهینامه ای که با امضای دیجیتال در ارتباط است باید توسط یک Certificate Authority معتبر برای شخص یا سازمان امضا کننده صادر (Issue) شده باشد

 

www.behnoud.net

/ 0 نظر / 42 بازدید