نسیم دل انگیز همایش ششم - امیدها وانتظارات

تاثیر فضای مجازی ووبلاگهای سردفتری ودفتریاری با آغاز برنامه ثبت آنی بیش از پیش بر همگان آشکارشده و می رود که به یکی از اثرگذارترین نیروها در جریانات ثبتی ایران تبدیل شود ومی توان گفت این جامعه به یک بستر وبازوی آماده وارزان برای توجیه واجرای سیاستهای سازمان ثبت وکانون مرکز تبدیل شده است بنابرین شایسته است اعضای جامعه وبلاگ نویسان با اعلام نظرات و پیشنهادات سازنده وراهگشای خود برغناو محتوای هرچه بیشتر این اجلاس افزوده و برگزارکنندگان محترم را در همه زمینه ها یاری رسانند .تجربه های راقم این سطور نشان می دهد مشغله فراوان سردفتران ابتکارعمل در فضای واقعی را از انها سلب و درعوض ،ارتباطات جدی وفراوان با جامعه سردفتری و انعکاس راهکار ها و مشکلات مربوطه آنان را در حوزه نظر سرامد دیگران قرار داده است لذا در این راستا به مدیران محترم اراکی برگزار کننده اجلاس ششم توصیه می گردد با گرداوری نظرات وپیشنهاداها نهایت مساعی خویش را به کار گرفته و تلاش نمایند حداقل بخش اندکی از انتظارات بوجود امده را براورده سازند و بنده از طریق همین وبلاگ از سردفتران بسیار دلسوز وپرتلاش وفرهیخته استان مرکزی خصوصا اقایان فرهنگ اخوان سردفترمحترم 9اراک و محمدفریدنی سردفترمحترم 2اراک واسماعیل کریمی سردفتر محترم ۴ شازند که مسوولیت خطیر این اجلاس را پذیرفته اند تشکر نموده و نهایت سپاسگزاری وامتنان خود را اعلام و یقین می دانم با شایستگی هایی که دارند این مهم را به نحو احسن اجرا وبا کسب نتیجه مطلوب و دلخواه انتظارات جامعه ثبتی کشور را براورده خواهند کرد . پیشنهادات : ۱-بررسی راهکارهای احراز سابقه قضایی برای شغل سردفتری جهت اعمال در برنامه های جذب وکیل توسط کانون های وکلای سراسر کشور. شغل سردفتری بیشتر از نمایندگی مجلس و کارشناسان حقوقی وزارتخانه ها استحقاق این امتیاز را دارد . ۲-بررسی علل حذف دفاتراسناد رسمی از چرخه دفاتر خدمات قضایی چرا که ابتدا قرار بود این خدمات را به دفاتر اسناد رسمی بدهند و اساسا یکی از دلایل توجیهی کثرت بی رویه و غیر قانونی دفاتر همین برنامه بود که در این میان فقط کپی برابر با اصل به دفاتر رسید ؟ ۳-کارشناسی رسمی دادگستری در امر اسناد وخط از حقوق مسلم سردفتران است ولی تاکنون اقدامی در عرصه قانونی در این راستا معمول نگردیده است .جا دارد راهکار های لازم در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد . ۴-گویا پیشنهاداتی در خصوص افزایش سهم کانون به ۱۵ درصدمطرح شده است (انشااله خبری که شنیده ام درست از اب در نیاید )اگر چنین برنامه هایی صحت دارد ویا بررسی هایی در خصوص نحوه مصرف ۱۰ درصدکانون انجام می پذیرد پیشنهاد می گردد حال که بازار درصد ها و وصول حقوق دولتی داغ است یا از محل مذکور ویا با لایحه متمم بودجه برای مصرف ۵۰۰۰۰ریال !!یک در صد به بیمه خسارت اسنادتنظیمی سردفتران اختصاص یابد تا در صورت احراز غیر عمد بودن خسارت ذینفع از محل صندوقی که به این امر اختصاص می یابد پرداخت گردد شاید که به این وسیله مقدار کمی از عدم امنیت شغلی سردفتران بر طرف گردد .بررسی راهکارهای لازم برای تحقق این مهم می تواند از موضوعات قابل تامل در این اجلاس باشد . ۴-بررسی راهکار های رفع قطعی وکندی سرعت اینترنت و وپی ان و مشکلات مهم وبرجسته سامانه ثبت انی و سیستم پوز وارایه پیشنهادات لازم . ۵-بررسی وضعیت فوق العاده بحرانی حق التحریر دفاتر با ذکر این نکته که اساسا عبارت حق التحریر در وضعیت فعلی جامع خدمات دفاتر نبوده و بهتر است واژه مناسبی جایگزین شود که خدمات الکترونیکی وحق المشاوره سردفتران را نیز در بر گیرد .و نوعا با حذف دفاتر جایی برای تحریر ونگارش نمی ماند . ۶-حوزه سلامت وبهداشت ودرمان از مباحث بسیار مهمی است که می تواند مورد بحث وتبادل نظر قرارگیرد . ۷-بررسی راهکارهای مناسب همکاری وهماهنگی دوسویه جامعه مجازی سردفتران با سازمان ثبت وکانونها و جوامع سردفتری . ۸-با توجه به مساحت کشور بزرگمان ایران پیشنهاد می گردد جلسات جامعه مجازی در۲ مرحله تشکیل شود ابتدا در سطح منطقه ای مثلا شرق وغرب وشمال وجنوب........ ومرکز کشور و سپس در مرحله دوم در سطح کشوری مثل رویه جاری. ۹-بررسی نحوه مدیریت جامعه مجازی .پیشنهاد می گردد با توجه به روحیه غیر دموکراتیک ما ایرانیان فعلا یک نفر به عنوان رییس جامعه انتخاب وانتخاب قایم مقام نیز به ایشان محول گردد وبرای مراحل بعدی وموارد عزل رییس ضوابطی تعیین وتصویب گردد .البته این پیشنهاد کاملا شخصی اینجانب است و تلقی ودیدگاه سایرعزیزان و بزرگواران صایب وارزشمند است و ضمنامدیریت انفرادی نافی کسب نظر شورای سیاستگذاری نمی باشد . ۱۰-مشکل ارسال امار های متعدد ونحوه تعامل با امور مالیاتی می تواند از مباحث مهم وقابل توجه باشد . ۱۱-بررسی تشت ارا در خصوص گرامی داشت روز سردفتر یاروز دفاتر اسناد رسمی وغیره .........و رسیدن به یک نکته نظر واحد می تواند از بروز مباحث اختلاف برانگیز در سال پیش رو جلوگیری بعمل اورد و به رای گذاشتن عنوان این روز پس از استماع نظر مخالفان وموافقان می تواند یکی از راههای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد . ۱۲-دعوت از متخصصین درحوزه اسیب شناسی دفاتر می تواند مانند اجلاس تهران بسیار مفید وسازنده باشد . ۱۳-دعوت یک حقوقدان برجسته از مقامات دانشگاهی یا قضایی غنای اجلاس واعتبار ان را افزایش می دهد. ۱۴-دعوت از ریاست محترم سازمان ثبت وریاست محترم کانون از ضروریات اجلاس می باشد . ۱۵-درخواست تامین بخشی از هزینه های همایش از کانون مرکز واجابت ان بزرگواران نشان از پذیرش وپشتیبانی واقعی جامعه مجازی سردفتران از سوی کانون داشته و قطعا با تلقی جامعه مجازی به عنوان بازوی فکری کانون نتایج بهتری در استفاده از پتانسیل این نیروی بالفعل وبالقوه در عرصه ثبتی وسردفتری خواهد داشت . ۱۶-انعکاس رسانه ای همایش در رسانه های عمومی حتی به صورت یک گزارش کاملا کوتاه خبری در اعتلای حرفه سردفتری موثر خواهد بود . ۱۷-تهیه یک تقویم منطقه ای وکشوری می تواند زمان حضور در همایش را نظم بخشیده و صرفا تعیین مکان به اینده وامکانات انسانی موکول گردد .همچنین تعیین یک ضوابط ساده برای شرکت کنندگان می تواند دست مایه مباحث اندک ولی مفیدی در همایش باشد . ۱۸-به مدیران محترم پیشنهاد می گردد برنامه های همایش را از قبل زمانبندی و عنوان بندی وبرنامه های جایگزین (در صورت لغو احتمالی و یا عدم شرکت مدعو مورد نظر )را پیش بینی و چند روز قبل از همایش اعلام فرمایند تا از اتلاف وقت اکیدا خود داری شود .و هرگونه ملاحظه ای در این خصوص کنار گذاشته شود . ۱۹-مجری جلسات از قبل تعیین و شخص مورد نظر تا اخرین لحظه همایش این مهم را به عهده بگیرد و از احاله امور به اشخاص متعدد پرهیز گردد که این امر نتیجه گیری و جمع بندی را با مشکل مواجه نموده وسبب هرج ومرج در جلسات می گردد . ۲۰-کلیات بیانیه نهایی از هم اکنون تدوین و نگارش گردد تا در اخرین لحظات با مشکلات احتمالی و با عدم مطالعه وکسب نظراکثریت مواجه نگردد. با پوزش از اطاله کلام واعلام اینکه این پیشنهادات در نفس پیشنهاد موثر بوده و هیچکدام بر دیگری تقدم ورتبه بندی ندارد وصرفا نظرات این بنده بوده وفاقد هرنوع اثار دیگری می باشد واظهار اینکه به کنار نهادن همه انها واتخاذ تصمیمات واعلام پیشنهادات معقولانه ومدبرانه از ناحیه سردفتران گرامی اعم از فعالین حوزه مجازی وسایرین موجب سرور وخوشحالی نگارنده بوده وهست تاکید می نماید : منظور وغرض اصلی از این نوشتارصرفا ایجاد تحرک ونشاط وخلق جرقه ای محرک در اذهان معتبر وشریف شاغلین حرفه سردفتری و دفتریاری و کارمندان دفاتر اسناد رسمی ودر ارتباط با ششمین همایش وبلاگ نویسان در شهر اراک از استان مرکزی می باشد و از همینجاخودم و همه وبلاگ نویسان ووبلاگ خوانان گرامی وارجمند را برای شرکت در این همایش دعوت می نمایم!! البته به شرط دعوت رسمی از ناحیه سروران گرامی و بزرگان جامعه مجازی درشهر زیبای اراک واستان مرکزی.موفق و موید و پیروز وکامیاب باشید .

dftar2maraghe.mihanblog.

/ 0 نظر / 64 بازدید