راهنمای استفاده از توکن طرح شباب

به اطلاع کلیه تجار، بازرگانان، صاحبان کارت بازرگانی و نمایندگان آنها می رساند تعرفه ذیل مربوط به توکن شباب، آبونمان سالیانه و کارمزد دفاتر اسناد رسمی جهت تحویل توکن در سراسر کشور می باشد که بندهای یک و دو از طریق سامانه شباب به هنگام ثبت نام و بصورت اینترنتی قابل پرداخت بوده و بند سه کارمزد دفاتر اسناد رسمی در محل دفاتر قابل پرداخت خواهد بود. 1

- توکن شباب 500000ریال

2- آبونمان سالیانه 300000 ریال

3- کارمزد دفاتر اسناد رسمی 100000 ریال

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت دانلود راهنمای استفاده   به سایت

http://www.shabaab.ir/Info.aspx مراجعه کنید

/ 0 نظر / 197 بازدید