شرایط ارسال اظهارنامه الکترونیکی برای مودیان حقیقی، حقوقی

1- مودیان حقیقی:  ضروری است آن دسته از اشخاص حقیقی(صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم)  اطلاعات مرحله پیش ثبت نام الکترونیکی را  در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانی http://tax.gov.ir/Pages/action/show/4 تکمیل نموده  و از تائید اطلاعات ارائه شده در مرحله پیش ثبت نام اطمینان حاصل نموده  و درصورت وجود  ایراد در اطلاعات ارائه شده نسبت به رفع ایرادات اقدام نمایند.
شایان ذکر است، در خصوص واحد های شغلی که به صورت مشارکت اشخاص حقیقی می باشند،  ارائه کد رهگیری پیش ثبت نام یک نفر از شرکاء به شرط ثبت اطلاعات سایر شرکاء در مرحله دوم ثبت نام،  در اظهارنامه کافی می باشد.  


2- مودیان حقوقی:  اشخاص حقوقی(شرکتها  و موسسات) با  دارا بودن نام کاربری وکلمه عبور مرحله ثبت نام و به شرط تکمیل اطلاعات مرحله دوم ثبت نام خود می توانند اظهارنامه الکترونیکی ارسال نمایند.  بنابراین ضروری است مودیان حقوقی نسبت به تکمیل پیش ثبت نام، رفع ایرادات احتمالی مرحله پبیش ثبت نام و تکمیل ثبت نام مرحله دوم از طریق سامانه اینترنتی عملیات مالیاتی مودیان به نشانیhttp://tax.gov.ir  اقدام نمایند.

لذا با عنایت به این که سیاست  و  برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در سال جاری اخذ الکترونیکی اظهارنامه ها،  بدون نیاز به مراجعه حضوری مودیان  به  واحد های مالیاتی می باشد و ارائه الکترونیکی اظهارنامه مودیان،  مشروط  به تکمیل مراحل ثبت نام  الکترونیکی  به شرح فوق الذکرمی باشد،  مودیان گرامی هرچه سریعتر و قبل از فرا رسیدن روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه،  نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام خود اقدام نمایند.

 

قابل توجه کلیه مودیانی که اظهارنامه خود را با امضای الکترونیکی ارسال می نمایند:

در صورتی که اظهارنامه خود را با گواهی امضاء الکترونیک ارسال می نمایید و پیغام خطا دریافت می کنید، لطفاً اطمینان حاصل نمایید که وکالتنامه مالیاتی شما در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است. همچنین گواهی الکترونیک شما دارای اعتبار تاریخ باشد.

 

 

اسناد قابل دانلود:
ZIP File نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی عملکرد سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.0)
[تعداد دانلود: 29517] ZIP File نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی عملکرد سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.0)
[تعداد دانلود: 36877] ZIP File نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک سال 1392 و میانسالی های 1393(ویرایش 6.0.0.0)
[تعداد دانلود: 10603] Adobe PDF File راهنمای اظهارنامه اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 7398] Adobe PDF File راهنمای اظهارنامه اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 14998] Adobe PDF File راهنمای اظهارنامه اجاره املاک
[تعداد دانلود: 4263] Adobe PDF File دانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقوقی عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 199033] Adobe PDF File دانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند الف عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 115484] Adobe PDF File دانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ب عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 188683] Adobe PDF File دانلود فرم اظهارنامه اشخاص حقیقی بند ج عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 178904] Adobe PDF File دانلود فرم اظهارنامه املاک عملکرد سال 1392
[تعداد دانلود: 78667]

http://www.tax.gov.ir/Pages/action/show/4

/ 0 نظر / 184 بازدید