تشریح جزئیات استفاده از امضای الکترونیکی در اظهارنامه مالیاتی

اشخاص حقوقی الزاما با شماره اقتصادی و اشخاص حقیقی بدون شماره اقتصادی می توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به دریافت امضای الکترونیکی اقدام کنند.

 لینک آدرس پستی دفاتر اسناد رسمی در سایت سازمان امورمالیاتی کشور به آدرسWWW.TAX.GOV.IR قرار گرفته و مودیان می توانند با مراجعه به سایت مذکور، آدرس نزدیک دفتر اسناد رسمی به محل سکونت خود را بیابند. .مودیان مالیاتی می توانند پس از دریافت امضای الکترونیکی به سایت سازمان امورمالیاتی کشور مراجعه و نرم افزار اظهارنامه الکترونیکی را بر روی سیستم خود نصب کرده و به صورت (OFFLINE) اظهارنامه مالیاتی را پر کنند. .  پس از اتمام مرحله تکمیل اظهارنامه مالیاتی مودیان می توانند با اتصال رمز(TOKEN) امضای الکترونیک به دستگاه و اتصال به شبکه اینترنت و انتخاب گزینه «ارسال اظهارنامه همراه با امضای الکترونیکی» ، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند.

http://www.tax.gov.ir/

http://www.tax.gov.ir/TaxReturn/ezh.aspx

/ 0 نظر / 82 بازدید