6 دی روز سردفتر بر کاتبین بالعدل مبارک باد

 

 6دی ، دویست و هشتاد و دوّمین روز سال است و برای جامعه سردفتری کشور و خانواده بزرگ  دفاتر­اسناد رسمی به­ عنوان دیرپاترین نهاد بخش خصوصی-حاکمیتی یادآور دویست و هشتاد و دومین آیه از سورۀ مبارکه بقره(آیه مُداینه) روز بزرگ و با عظمتی است ..... گرچه منتظر نمیمانیم تا در این بوروکراسی اداری بعنوان یک مصوبه در تقویم کشوری جای گیرد و به عنوان "روزسردفتر" مورد شناسائی رسمی قرار گیرد ولی بی توجهی به این نهاد حاکمیتی معتمد مردم با بیش از ۸۰ سال خدمت صادقانه به کشور جای گله مندی را برای دفاتر اسناد رسمی باقی میگذارد زیرا اهمیت و اعتبار و خدمت  "سردفتر" از هیچیک از اشخاصی که در تقویم کشوری بعنوان نمادی از خدمت ثبت شده اند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست ....... چند سالی است به انتظار نشستیم ولی جز بی مهری نصیبمان نشد اگر در تمام تقویمهای موجود روز ۶ دی خالی است ولی کافی است نزدیک به ۸۰۰۰ دفتر  در تقویم های روی میزکار خود مًُهر  روز سردفتر  را در صفحه ۶ دی نقش زنند ......

کانون سردفتران و دفتر یاران یزد

/ 0 نظر / 40 بازدید