امضای دیجیتال چیست؟

   1. امضا’ دیجیتال چیست
   1. امضا’ دیجیتال همان شناسنامه ای است که هویت واقعی را به صورت مجازی و برای کسب وکار الکترونیکی تعیین می کند. این امضا توسط یک موجودیت قابل اعتماد صادر و حاوی اطلاعات احراز هویتی شماست.  1. کاربردهای امضای دیجیتال؟
 • انجام مبادلات الکترونیکی امن
 • احراز هویت در دنیای دیجیتال
 • عدم انکار ارسال پیام
 • حفظ تمامیت پیام
 • کنترل دسترسی به پیام
 • اعتبار بخشی به تراکنش ها

 

  1. توکن چیست یک رسانه الکترونیکی قابل حمل جهت رمزنگاری ایمن و نگهداری مقادیر مربوط به هویت شناسی و انجام عملیات رمزنگاری است.ازتوکن می توان برای اعمال کنترل دسترسی استفاده کرد.بطور کلی توکن سخت افزار مورد نیاز امضای دیجیتال است. 1. چگونگی دریافت امضای دیجیتال؟
 • دانلود فرم درخواست گواهی الکترونیک
 • پر کردن فرم مربوطه با توجه به دستورالعمل تکمیل فرم
 • تهیه مدارک مورد نیاز مندرج در فرم
 • مراجعه حضوری به دفتر ثبت نام مرکز صدور گواهی الکترونیک   .
 •                                                        
/ 0 نظر / 88 بازدید