راهنمای دریافت امضای الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی از سازمان ثبت

راهنمای دریافت امضای الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی از سازمان ثبت  

http://www.notary.ir/sites/default/files/ra.pdf

 

 

  منبع سایت کانون سردفتران و دفتر یاران

/ 0 نظر / 48 بازدید